Kalová koncovka

AKCEHODNOTAROKPROVEDENÉ PRÁCE
ČOV Mrsklesy_ „ČOV Mrsklesy – doplnění kalové koncovky“1 655 112,- Kč2016Společnost AQUA-STYL spol. s r. o., na základě smluvního vztahu realizovala
pro Obec Mrsklesy akci „ČOV Mrsklesy – doplnění kalové koncovky“. Předmětem
díla byla dodávka a montáž kalové koncovky (doplnění) včetně elektročásti v
tomto rozsahu:
- ČOV – dodávka + montáž strojně technologické části (plnící čerpadlo dehydrátoru
včetně příslušenství, dávkovací čerpadlo filtrátu, frekvenční měnič pro objemové
čerpadlo, strojní odvodnění kalu, výklopná část výsypky, akumulační a vyrovnávací
čerpadla, potrubí užitkové vody k dehydrátoru, demontáž stávajícího zařízení)
- Elektro – dodávka + montáž kontinuálního měření hladiny v kalojemu, limitního
měření hladiny v nádrži filtrátu, indukčního průtokoměru, doplnění provozního
silnoproudu včetně napojení technologického zařízení a doplnění výzbroje rozvaděčů
MaR a ASŘTP, doplnění softwaru a vizualizace do PLC
- Stavební část – zateplení přístřešku včetně doplnění ocelových konstrukcí,
vrata ocelová zateplená, ocelové schodiště, prodloužení podesty, úprava a
doplnění oplocení včetně nových sloupků, vstupní brány, pletiva a betonáže,
úprava nerezového zábradlí, vzduchotechnika a stavební elektroinstalace.
Doplnění kalové koncovky – šnekový dopravník v nerezovém provedení
více
ČOV Hostomice - Bezdědice - Radouš1 090 000,- Kč2015Dodávka a montáž kalové koncovky.více
ČOV Bělkovice_“Rekonstrukce kalové koncovky“1 994 500,- Kč2014Společnost AQUA-STYL spol. s r. o., na základě smluvního vztahu realizovala
pro Obec Bělkovice - Lašťany akci „Rekonstrukce kalové koncovky“. Předmětem díla
byla dodávka a montáž kalové koncovky v tomto rozsahu:
Kalová koncovka – stavební práce, demontáže stávajícího zařízení, montáže
strojních zařízení – trubkový flokulátor, průtokoměr, stanice přípravy flokulantu,
dávkovací čerpadlo flokulantu, čerpadlo oplachové vody, pásové dopravníky, tepelně
izolovaný kontejner, atypická nerezová násypka, nádrž síranu železitého – dvoupláštový
stojatý zásobník pro venkovní umístění včetně montáže a dopravy, příslušenství k
monitorování průsaku kapaliny v zásobníku, dávkovací čerpadlo na plášti zásobníku
včetně příslušenství, elektrorozvaděč
Čerpací stanice – dodávka a montáž čerpací jímky včetně příslušenství
Zajištění a provedení všech předepsaných zkoušek
Dokumentace skutečného provedení díla, zaškolení obsluhy, provozní řád
více
ČOV Velký Týnec_“ČOV Velký Týnec – kalová koncovka“1 186 417,- Kč2014Společnost AQUA-STYL spol. s r. o., na základě smluvního vztahu realizovala
pro společnost FORTEX –AGS, a.s. akci „ČOV Velký Týnec – kalová koncovka“.
Předmětem díla byla výroba, dodávka a montáž kalové koncovky. Předmět díla
zahrnoval tyto činnosti:
- Výrobu, dodávku a montáž pásového listu typ RLV 800, chemické hospodářství,
elektrorozvaděče RR SM 800, vřetenové čerpadlo kalu, vřetenové čerpadlo flokulantu,
ochranu proti chodu na sucho – NETZSCH, ochrana šnekových čerpadel proti přetlaku,
pásový dopravník, kabeláž – standard linky odvodnění kalu + indukční průtokoměr,
potrubní rozvody linky odvodnění kalu.
- Uvedení kalové koncovky do provozu
- Zkušební provoz
- Zaškolení
více
ČOV Solenice990 541,- Kč2014Dodávka a montáž kalové koncovky.více
Elektrárna Chvaletice30 128 000,- Kč2010Snížení obsahu nerozpuštěných látek v chladící vodě.více
Gmina Kolczyglowy Polsko45 200,- EUR2010Technologické zařízení kalového hospodářství.více
Elektrárna Mělník8 790 000,- Kč2009Technologické zařízení kalového hospodářství.více
ČOV Bohuňovice2 850 000,- Kč2009Modernizace kalové koncovky.více
Elektrárna Prunéřov II32 650 000,- Kč2008Technologické zařízení kalového hospodářství.více
Elektrárna Třebovice539 880,- Kč2008Výměna kalových čerpadel.více

Zavedli jsme a používáme

Systém managementu jakosti
ČSN EN ISO 9001:2016
Systém environmentálního
managementu
ČSN EN ISO 14001:2016
Systém managementu
bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci
OHSAS 18001:2008
Systém managementu
bezpečnosti informací
ČSN ISO/IEC 27001/27002

AQUA-STYL spol. s r. o.      U Cihelny 438/6, 796 07 Držovice, Česká republika      telefon: +420 587 070 650      e-mail: aqua-styl@aqua-styl.cz

webdesign by virtualis.cz