Čerpací stanice

AKCEHODNOTAROKPROVEDENÉ PRÁCE
ČS Drhovle – rekonstrukce výtlaku čerpadel679 303,- Kč2018Společnost AQUA-STYL spol. s r. o., na základě smluvního vztahu realizovala
pro společnost Jihočeský vodárenský svaz, z. s. p. o., akci "ČS Drhovle
– rekonstrukce výtlaku čerpadel". Předmět díla byla rekonstrukce výtlaku
čerpadel, spočívající v dodávce nového výtlačného potrubí v provedení
nerez 1.4301 včetně armatur, demontážní a montážní práce. Dále byla
součástí díla část elektro a MaR. Byly zajištěny komplexní zkoušky a
zaškolení obsluhy a dodána výrobní dokumentace a dokumentace skutečného
provedení stavby.
více
Rekonstrukce ČS Holešov - strojní část2 450 000,- Kč2016-2017Společnost AQUA-STYL spol. s r. o., na základě smluvního vztahu realizovala
pro společnost ELPREMO, spol. s r. o. akci "Rekonstrukce ČS Holešov - strojní část".
Předmětem díla byla dodávka a montáž - strojně technologické části ČS v tomto rozsahu:
- ČS + studna - ponorná, odvodňovací, kalová čerpadla na odpadní a průsakovou vodu
- tlaková nádoba vertikální s vakem pro pitnou vodu, magneticko-indukční průtokoměr
s převlečnou přírubou DN150 s výluhovým testem pro pitnou vodu, manometry,
šoupátka DN65 - DN200, zpětné klapky, regulátor tlaku
- armaturní šachty
- zajištění a provedení všech sjednaných zkoušek
- dokumentace skutečného provedení díla, zaškolení pracovníků
více
Rekonstrukce tlakových nádob ČS Hlavatce, ČS Bukovec1 981 475,- Kč2016-2017Společnost AQUA-STYL spol. s r. o., na základě smluvního vztahu realizovala
pro společnost Jihočeský vodárenský svaz akci "Rekonstrukce tlakových
nádob ČS Hlavatce, ČS Bukovec". Předmětem díla byla dodávka a montáž
tlakových nádob na ČS Hlavatce a ČS Bukovec.
více
Obec Vendolí_“Výstavba kanalizace v obci Vendolí“10 343 900,- Kč2016Společnost AQUA-STYL spol. s r. o., na základě smluvního vztahu realizovala
pro společnost PUMPA, a. s. akci „Výstavba kanalizace v obci Vendolí“.
Předmět díla zahrnoval:
- Dodávku čerpacích jímek pro celou obec Vendolí v kompletním počtu 306 ks
- Kompletní vystrojení jímek zahrnující osazení výtlačného potrubí vč.
příslušenství
- Dodávku a montáž čerpadel Grundfos SEG.40.12.2.50B, 1,2 kW a
SEG.40.12.2.50B, 1,5 kW do každé z jímek v kompletním počtu 306 ks
- Dodávku a osazení každé z jímek ovládací automatikou typu TLAKAN-P2-N3
s akustickou a optickou signalizací poruchy
- Elektrické zapojení ovládacích automatik čerpadel SEG.40.12.2.50B.
- Uvedení díla do provozu, zkoušky, revize, vypracování realizační dokumentace
(projektu) a průvodně technické dokumentace
více
ČS Holešov_"Oprava ČS Holešov"2 055 752,- Kč2015Společnost AQUA-STYL spol. s r. o., na základě smluvního vztahu realizovala
pro společnost Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s. akci „Oprava ČS Holešov".
Předmětem díla byla dodávka a montáž stavební části, strojní části a elektro
části v tomto rozsahu:
- Stavební část
- Demontáž trubního vedení a montáž nového trubního vedení
- Demontáž žebříků, obslužné plošiny a montáž nových komponentů
- Elektro část
- Provedení předepsaných a dohodnutých zkoušek
- Dokumentace skutečného provedení
více
ČS Droždín_"ČS Droždín – oprava sání a výtlaku čerpadel“724 424,- Kč2015Společnost AQUA-STYL spol. s r. o., na základě smluvního vztahu realizovala
pro Vodohospodářskou společnost Olomouc, a. s. akci „ČS Droždín – oprava
sání a výtlaku čerpadel“. Předmětem díla byla oprava sání a výtlaku čerpadel
v tomto rozsahu:
- Demontáž stávajícího sání včetně odvozu a likvidace
- Demontáž stávajícího výtlaku včetně odvozu a likvidace
- Sání čerpadel (přírubový přechod, trubky, kolena, patky kolen DN250,
přírubové spoje)
- Výtlak čerpadel (uzavírací šoupátka DN200/PN25, zpětné klapky DN200/PN25)
- Demontáž + montáž stavoznaku
- Úpravy průchodek elektro část
- Provedení předepsaných a dohodnutých zkoušek
více
ČS Via Lyžbice_ „Podjezd pod železniční tratí, náměstí TGM v Třinci v rámci projektu Via Lyžbice“242 988,- Kč2013Společnost AQUA-STYL spol. s r. o., na základě smluvního vztahu realizovala
pro společnost EUROVIA CS, a. s. akci „Podjezd pod železniční tratí, náměstí
TGM v Třinci v rámci projektu Via Lyžbice“. Předmětem díla byla dodávka,
osazení a montáž čerpací stanice (ČS), včetně technologického vystrojení,
čerpadel, elektrorozvodů a propojení kanalizač. potrubí na ČS.
- dodávka a montáž čerpací stanice, dle požadavku objednatele
- Technologické vystrojení: trubní rozvody, zpětná klapka, uzavírací šoupě,
vodící trubky, pozink řetěz, spoj. mat.
- čerpadlo: Q=3 l/s. H=6m, el. motor: 0,9 kW/2750 ot./min.
- El. rozvaděč
- Nerezový poklop 800x600
- Vstupní nerezový žebřík L = 2200 m
- Projektová dokumentace, zkoušky, provozní řád
více
ČS Velehrad_„Oprava čerpací stanice odpadních vod ČS2“538 883,- Kč2013Společnost AQUA-STYL spol. s r. o., na základě smluvního vztahu realizovala
pro společnost PONTINAGAS, s. r. o. akci „Oprava čerpací stanice odpadních
vod ČS2“. Předmět díla zahrnoval kompletní výměnu technologie – trubní část,
armatury, čerpadla, plováky. Původně instalovaná čerpadla 50 GFSU 102 pro
čerpání bezdeštných splaškových vod byly nahrazeny novými. Trubní propojení
čerpadel do potrubí výtlaku FG DN300 bylo provedeno z nerezové oceli proti
agresivním splaškovým vodám. Stávající potrubí měrného válce bylo demontováno
včetně ukotvení do zdi a nahrazeno novým zařízením. Součástí díla byla také
část elektro a ASŘ. Byla předložena dokumentace skutečného provedení a dílo
bylo uvedeno do provozu, včetně zaškolení obsluhy.
více
Jindřichův Hradec_“Přestavba kanalizační přečerpávací stanice Dolní Skrýchov“1 611 936,- Kč2012Společnost AQUA-STYL spol. s r. o., na základě smluvního vztahu realizovala
pro Město Jindřichův Hradec akci „Přestavba kanalizační přečerpávací stanice
Dolní Skrýchov“. Předmětem díla byla dodávka a montáž technologických celků
v tomto rozsahu:
- Přepojení výtlaků mezi ČS 1 a ČS 2
- Dodávka a montáž strojně technologické části ČS
- Přeložka kabelu SŽDC – provedení zemních prací výkopu a zásypu kabelu,
překládky kabelu do nové trasy
- Dodávka a montáž softstartérů k instalovaným novým čerpadlům
- Zpracování havarijního a povodňového plánu dle požadavku Povodí Vltavy s. p.
-Provedení předepsaných a dohodnutých zkoušek
-Dokumentace skutečného provedení
více
ČS Vidov_„Rekonstrukce technologie odběrného objektu“4 415 696,- Kč2010Společnost AQUA-STYL spol. s r. o., na základě smluvního vztahu realizovala
pro společnost Jihočeský vodárenský svaz akci „Rekonstrukce technologie
odběrného objektu“. V rámci strojní části byly osazeny automaticky strojně
stírané sítové česle, nové kalové čerpadlo a vyměněny servopohony uzávěrů
na výtlaku čerpadel. Elektro část stavby zahrnovala úpravu technologické
elektroinstalace, ASŘTP, napájení nových česlí a elektrické napájení
vrtu Vi6. V rámci stavební části byly provedeny stavební úpravy související
se strojně technologickou rekonstrukcí stávající čerpací stanice Vidov.
více
Frymburk_"Výměna ČS 3 - Tábořiště"1 124 858,- Kč2009Společnost AQUA-STYL spol. s r. o., na základě smluvního vztahu realizovala
pro Městys Frymburk akci „Výměna ČS 3 - Tábořiště“. Realizace díla představovala
výměnu stávající čerpací stanice za kompaktní monoblok ČS, který byl umístěn do
stávající šachty, demolici a znova vyzdění elektropilířku, kde byl osazen rozvaděč
RM2 s telemetrickou stanicí k nové technologii a úpravu přítoku do ČS.
SO01- Stavební úpravy ČS, PS 01 – technologická část strojní
PS02 – Technologická část elektro
více
ČS Vimperk - Hrabice1 121 762,- Kč2009Technologická část.více
ČS Kaufland Olomouc334 524,- Kč2009Technologická část.více
ČS Horoměřice312 755,- Kč2009Technologická část.více
ČS Černý Vůl310 310,- Kč2009Technologická část.více
ČS Hlavatce17 145 062,- Kč2009Technologická část.více
ČS Čelechovice na Hané517 010,- Kč2009Technologická část.více
ČS Smržice126 137,- Kč2009Technologická část.více
ČS Plzeň376 446,- Kč2009Technologická část.více
ČS Greinarov Netolice1 713 401,- Kč2008Výstavba nové ČS.více
ČS Kužvart1 182 081,- Kč2008Rekonstrukce stávající ČS.více
ČS Otín1 052 962,- Kč2008Rekonstrukce kanalizační přečerpávací stanice.více
Muridke OU 24 ČS3 612 017,- Kč2008Technologická část.více
ČS Těšovice858 556,- Kč2008Technologická část.více
ČS Krakořice574 571,- Kč2008Technologická část.více
Svaz vodovodů a kanalizací Žďár nad Sázavou9 000 000,- Kč2006Dešťové zdrže - jednokoridorová, dvoukoridorová.více
ČS Dolní Zálezly15 773 000,- Kč2006Technologická část.více
Kanalizace Uherské Hradiště2 100 000,- Kč2006ČS dešťových vod.více
Kanalizace Staré Čivice1 649 000,- Kč2005ČS dešťových vod.více
ČS MI-KING Kolín999 000,- Kč2004Technologická část.více
Kanalizace Mistřín8 108 000,- Kč2003ČS dešťových vod.více
Průmyslová zóna města Uničova6 255 000,- Kč2000Technologická část.více
OC OLYMPIA Mladá Boleslav1 271 000,- Kč2000ČS dešťových vod, ČS splaškových vod.více

Zavedli jsme a používáme

Systém managementu jakosti
ČSN EN ISO 9001:2016
Systém environmentálního
managementu
ČSN EN ISO 14001:2016
Systém managementu
bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci
OHSAS 18001:2008
Systém managementu
bezpečnosti informací
ČSN ISO/IEC 27001/27002

AQUA-STYL spol. s r. o.      U Cihelny 438/6, 796 07 Držovice, Česká republika      telefon: +420 587 070 650      e-mail: aqua-styl@aqua-styl.cz

webdesign by virtualis.cz