Inženýrské sítě

AKCEHODNOTAROKPROVEDENÉ PRÁCE
Prostějov - ul. Kotěrova1 511 236,- Kč2009Inženýrské sítě.více
Makovec Prostějov470 000,- Kč2008Vodovodní přípojka, oprava ZTI.více
Dolní Bukovsko7 480 000,- Kč2005Rekonstrukce inženýrských sítí a potrubních rozvodů vody.více
TPCA Kolín12 393 000,- Kč2003Plynovod DN300/250/125 a DN300/200/150/100/80.více

Zavedli jsme a používáme

Systém managementu jakosti
ČSN EN ISO 9001:2016
Systém environmentálního
managementu
ČSN EN ISO 14001:2016
Systém managementu
bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci
OHSAS 18001:2008
Systém managementu
bezpečnosti informací
ČSN ISO/IEC 27001/27002

AQUA-STYL spol. s r. o.      U Cihelny 438/6, 796 07 Držovice, Česká republika      telefon: +420 587 070 650      e-mail: aqua-styl@aqua-styl.cz

webdesign by virtualis.cz