Oběhová čerpadla

AKCEHODNOTAROKPROVEDENÉ PRÁCE
Praha - Chodovec,_„Archiv Praha Chudovec – rozvody TV a TUV“13 572 367,- Kč2017Společnost AQUA-STYL spol. s r. o., na základě smluvního vztahu realizovala
pro společnost PUMPA, a. s. akci „Archiv Praha Chudovec – rozvody TV a TUV“.
Předmět díla zahrnoval:
- Demontážní práce a jednoduché stavební úpravy
- Dodávka + montáž elektrokotlů, potrubních rozvodů, oběhových čerpadel,
akumulačních nádrží, armatur, izolací, topných těles
- Hodnota dodávky oběhových čerpadel činila 717 000,- Kč
více
Elektrárna Třebovice_“Zvyšovací stanice oběhové vody v OS ETB“32 889 144,- Kč2011Společnost AQUA-STYL spol. s r. o., na základě smluvního vztahu realizovala
pro společnost Dalkia Česká republika, a. s. akci „Zvyšovací stanice oběhové
vody v OS ETB“. Předmětem díla byla instalace čerpacích soustrojí v OS ETB
na zvýšení tlaku v síti JM a jejich řízení. To znamená dodávku, montáž a
zprovoznění nových 3 ks čerpadel KSB typ HPK 300-710, Q=1350 t/h, H=144 m
s hydrodynamickými spojkami 750 SVTL 21-6,3.2, a elektromotorem ABB
typ HXR 450LJ4, 800 kW, IP55, rozšíření stávajícího ŘS, dodávku a montáž
ŘS pro řízení nových soustrojí, přenos dat a informací na operátorská pracoviště.
Dílo bylo provedeno tak, aby byl umožněn automatický provoz celé OS
(automatické a dálkové najíždění, odstavování, provoz soustrojí, otevírání
a uzavírání armatur, monitorování měřených veličin apod). Dále byla součástí díla
dodávka a montáž 3 ks uzavíracích klapek DN400/PN25 s elektropohonem,
1 ks uzavírací klapky DN400/PN25 s elektropohonem, 3 ks zpětných
klapek DN400/PN25, 3 ks měření množství oběhové vody.
více
Teplárna Karviná_„Náhrada Staré teplárny na TKV - Realizace“4 154 310,- Kč2011Společnost AQUA-STYL spol. s r. o., na základě smluvního vztahu realizovala
pro společnost Dalkia Česká republika, a. s. akci „Náhrada Staré teplárny
na TKV - Realizace“. Předmětem díla byla dodávka a montáž 2 ks trubkových
výměníků ELTE typ MAX17.4-40-10, 400 kW, médium – pára – kondenzát a 2 ks
protiproudových deskových výměníků VAU typ VM85/120 G2, 400 kW,
médium – topná voda. V místnosti na kótě + 4 m byla umístěna 2 oběhová
čerpadla Grundfos typ TP65-410/2 A-F-A BAQE v monobloku s elektromotorem
Siemens typ 132SD a s otáčkovou regulací frekvenčním měničem. Na sání každého
čerpadla byl osazen uzavírací ventil DN65/PN16 s ručním ovládáním a vyjímatelné síto.
Na výtlaku každého čerpadla byl osazen uzavírací ventil DN65/PN16 s elektropohonem
a zpětná klapka. Dále byla součástí díla dodávka a montáž izolací a části
elektro a MaR.
více
Teplárna Přerov_“Nové frekvenční měniče (FM) k čerpadlům horkovodu do Přerovských strojíren (PSP)“4 900 516,- Kč2008Společnost AQUA-STYL spol. s r. o., na základě smluvního vztahu realizovala
pro společnost Dalkia Česká republika, a. s. akci „Nové frekvenční měniče (FM)
k čerpadlům horkovodu do Přerovských strojíren (PSP)“. Předmětem nabídky byla
výměna dvou stávajících oběhových čerpadel za dvě nová čerpadla KSB typ
Etanorm RG 250-400, 850 m3/h, H= 48 m, 1 486 ot/min s elektromotorem Siemens
typ 315L, 400 V, 160 kW, IP55. Nová čerpadla byly instalovány na upravených
základových deskách čerpadel 3503 a 3504. Vzhledem k požadovanému - téměř
dvojnásobnému výkonu čerpadel, byly navrženy zvětšené dimenze části sacího
i výtlačného potrubí. Dále byla součástí díla výměna dvou stávajících doplňovacích
čerpadel za nová čerpadla KSB typ Etanorm G 040-200 G11, 25,2 m3/h, H= 34 m,
2 995 ot/min s elektromotorem Siemens typ 132S, 400 V, 5,5 kW, IP55. Byl zachován
stávající potrubní rozvod včetně armatur, staré a nefunkční armatury byly nahrazený
novými o stejných parametrech. Dále byla součástí díla dodávka a montáž části
elektro a MaR.
více
Teplárna Komořany_“Rekonstrukce oběhové stanice“740 000,- Kč2006Společnost AQUA-STYL spol. s r. o., na základě smluvního vztahu realizovala
pro společnost United Energy a. s. akci „Rekonstrukce oběhové stanice“.
Předmětem dodávky byla dodávka a montáž 2 ks čerpadel KSB typ HPK300-600
na 2 313 m3/h a 11,8 bar s elektromotorem 1 000 kW, pro oběhovou stanici Most
a 2 ks čerpadel KSB typ HPK250-500 na 1 203 m3/h a 11 bar s elektromotorem
500 kW, pro oběhovou stanici Litvínov. Dále byly součástí díla stavební
úpravy, dodávka a montáž části elektro a MaR.
více
TČA Karviná_“Rekonstrukce oběhové stanice“16 625 000,- Kč2005Společnost AQUA-STYL spol. s r. o., na základě smluvního vztahu realizovala
pro společnost Dalkia Česká republika, a. s. akci „Rekonstrukce oběhové stanice“.
Předmětem díla byla dodávka a montáž 3 ks čerpadel KSB typ OMEGA200-670A na
257 l/s, 125m a 70 °C. Jedno čerpadlo je poháněno elektromotorem SIEMENS
typ 1YF600S-4 na 500kW, 1 488 ot/min a 6 300 V. Dvě čerpadla jsou poháněna
elektromotory SIEMENS typ 1LA8 355-4PB80-Z na 400 kW, 400 V a 1 100 – 1 488 ot/min.
Dva elektromotory jsou napájeny z frekvenčního měniče SIEMENS typ SINAMICS G150
na 400 kW a 400 V. Měniče jsou napájeny z transformátorů SIEMENS typ GEAFOL
na 500 kVA a 6 000/400 V. Potrubími DN350 a 400/PN25 jsou čerpadla napojena
do rozdělovačů ve strojovně. Dále byly součástí díla stavební úpravy,
dodávka a montáž části elektro a MaR.
více
Teplárna Plzeň_“Rekonstrukce oběhových stanic OČ 7, OČ 8, OČ 9“2 582 000,- Kč2005Společnost AQUA-STYL spol. s r. o., na základě smluvního vztahu realizovala
pro společnost Plzeňská teplárenská a.s. akci „Rekonstrukce oběhových stanic“.
Předmětem díla byla rekonstrukce oběhových stanic OČ 7, OČ 8, OČ 9. Oběhová
stanice OČ 7 byla osazena 1 čerpadel KSB typ HPK-Sx 400-710 na 1 167 l/s,
170 m a 70°C s elektromotorem ABB typ AMB560L4A BAFH na 2 400 kW a
500-1 492 ot/min. Oběhová stanice OČ 8 byla osazena 1 čerpadel KSB typ
HPK-Sx 350-500 na 660 l/s, 190 m a 70°C. Oběhová stanice OČ 9 byla osazena
1 čerpadel KSB typ HPK-Sx 200-400 na 156 l/s, 70 m a 70°C s elektromotorem
SIEMENS typ 1LG4 310-4AA-Z na 110 kW a 1 498 ot/min. Součástí rekonstrukce
všech 3 oběhových stanic byly stavební úpravy, dodávka elektro a MaR.
více
Teplárna Příbram_“Rekonstrukce oběhových stanic“3 980 000,- Kč2000Společnost AQUA-STYL spol. s r. o., na základě smluvního vztahu realizovala
pro společnost Příbramská teplárenská a.s. akci „Rekonstrukce oběhové stanice“.
Předmět díla byla dodávka a montáž 1 ks čerpadla KSB typ OMEGA V300-700A na
444 l/s, 130 m a 70°C s elektromotorem LOHER typ ANSA400LN-04M na 710 kW
a 1 000 –1 307 ot/min. Potrubími DN400/PN25 je čerpadlo napojeno do rozdělovačů
ve strojovně. Dále byly součástí díla stavební úpravy, dodávka a montáž
části elektro a MaR.
více
Teplárna Plzeň_“Rekonstrukce oběhové stanice OČ 5“17 770 000,- Kč1999Společnost AQUA-STYL spol. s r. o., na základě smluvního vztahu realizovala
pro společnost Plzeňská teplárenská a.s. akci „Rekonstrukce oběhové stanice
OČ 5“. Předmětem díla byla rekonstrukce oběhové stanice OČ 5. Oběhová stanice
byla osazena 1 čerpadlem KSB typ HPK-Sx 400-710 na 1 000 l/s, 170 m a 70°C
s elektromotorem ŠKODA typ 3MF500612K/4 na 2 200 kW a 500-1 492 ot/min.
Elektromotor je napájen z frekvenčního měniče ŠKODA CONTROLS typ PSC22800Z
na 2 800 kVA, 0 – 50 Hz a 0 – 850 V. Měnič je napájen z transformátoru
ELPRO na 3 300 kVA a 6 600/2x900V. Potrubími DN600/PN25 je čerpadlo napojeno
do rozdělovačů ve strojovně. Dále byly součástí díla stavební úpravy,
dodávka a montáž části elektro a MaR.
více

Zavedli jsme a používáme

Systém managementu jakosti
ČSN EN ISO 9001:2016
Systém environmentálního
managementu
ČSN EN ISO 14001:2016
Systém managementu
bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci
OHSAS 18001:2008
Systém managementu
bezpečnosti informací
ČSN ISO/IEC 27001/27002

AQUA-STYL spol. s r. o.      U Cihelny 438/6, 796 07 Držovice, Česká republika      telefon: +420 587 070 650      e-mail: aqua-styl@aqua-styl.cz

webdesign by virtualis.cz