Čerpací stanice

AKCEHODNOTAROKPROVEDENÉ PRÁCE
Metro Praha_“Modernizace ČS na trasách metra A, B, C“21 200 000,- Kč2017-doposudSpolečnost AQUA-STYL spol. s r. o., na základě smluvního vztahu realizuje
pro společnost Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost akci „Modernizace
ČS na trasách metra A, B, C“. Dílo řeší rekonstrukci čerpacích stanic, včetně všech
návazných profesí do podmínek současných zvyklostí a znalostí. Stávající dožité
rozvody a zařízení budou demontovány a nahrazeny novými. Pro uvedení do nového,
rekonstruovaného stavu bude provedena:
- výměna čerpadel za modernější čerpadla značky Flygt
- výměna patkových kolen čerpadel v jímce a výměna výtlačného potrubí i vodících
tyčí v provedení nerez
- osazení výtlačné větve novými armaturami
- osazení odbočky pro náhradní odčerpání
- provedení nerezového potrubí pro vypouštění výtlačného potrubí
- provedení výměny umyvadla, včetně výtokového ventilu pro připojení hadice
- provedení případně výměnu poklopů, jak pro vstup do jímky, tak i pro výměnu
čerpadel (dle posouzení stávajícího stavu)
- osazení nerezového potrubí pro prostup kabelů stropem jímky
- provedení výměny plovákových spínačů
Čerpadla v čerpacích stanicích budou pracovat jak v režimu DSM (dopravní systém metra),
tak i v režimu OSM (ochranný systém metra), tj. s přetlakovou výškou 15 m v.sl. a
odpovídajícím množstvím.
více
Nechranice_“PVN, přelivné objekty – výměna klapek a revize montážních vložek“8 500 000,- Kč2017-doposudSpolečnost AQUA-STYL spol. s r. o., na základě smluvního vztahu realizuje
pro společnost PUMPA, a.s. akci „PVN, přelivné objekty – výměna klapek
a revize montážních vložek“. Předmět díla řeší opravu ve stávajících přelivných
objektech průmyslového vodovodu Nechranice, a to technologickou výměnu
uzavíracích klapek a montážních vložek umístěných uvnitř armaturních komor
a dále nový nátěr potrubí v celém rozsahu uvnitř komor. V rámci výměny klapek
bude provedena také výměna revizních poklopů a odvzdušňovacích a zavzdušňovacích
ventilů, včetně nátěrů a výměny těsnících prvků. Celkem bude vyměněno:
12 ks klapek DN1200 s elektropohonem
2 ks klapek DN800 s elektropohonem
8 ks montážních vložek DN1200
3 ks víka revizního vlezu DN600
6 ks odvzdušňovacích a zavzdušňovacích ventilů DN150
Součástí revize a oprav bude dodání nového spojovacího materiálu v provedení
pozink, nových těsnících prvků a provedení nových podpěrných ocelobetonových
bloků pod nové klapky.
více
Severočeské doly a. s._“Prodloužení Labské vody do lomu – prostor uzlu PVZ“8 490 000,- Kč2017Společnost AQUA-STYL spol. s r. o., na základě smluvního vztahu realizovala
pro společnost Revitrans, a. s. akci „Prodloužení Labské vody do lomu – prostor uzlu PVZ“.
Předmětem díla byla dodávka a montáž 3 ks armaturních šachet včetně jejich vystrojení
(uzavírací klapka DN300/PN16, montážní vložka DN150/PN16, zpětná mezipřírubová
klapka DN150/PN16, kompozitový žebřík). Dále bylo součástí díla provedení potrubních
tras vedeným pod terénem z HDPE 160/14,6 PE100 SDR 11 v délce 536,94 m,
HDPE 140/12,7 PE100 SDR11 v délce 15,23 m. Součástí díla dále byla dodávka a
montáž pontonu pro čerpadlo na vyrovnávací nádrž včetně montáže nového
celonerezového kalového čerpadla K+H typ 80SFP23.7, 400 V, Q=52-54 m3/h,
H=16-15m na tento ponton. Dílo dále zahrnovalo část elektro a MaR.
více
Elektrárna Štěchovice_“Obnova systému vyčerpání savek“1 052 147,- Kč2016Společnost AQUA-STYL spol. s r. o., na základě smluvního vztahu realizovala
pro společnost PUMPA, a. s. akci „Obnova systému vyčerpání savek“. Předmětem díla
zahrnoval: demontáž stávajících komponent čerpadla savek včetně výtlačného potrubí.
Vyčištění studny od mechanických nečistot. Montáž nového ponorného čerpadla
typ AMACAN S 650-404/10004UAG2, včetně hlavního výtlačného nerezového potrubí
DN600. K dočerpání zbytkového množství vody ve studni bylo namontováno menší
ponorné čerpadlo typ KRTF 80-250, včetně výtlačného potrubí, které bylo připojeno
na uzavírací armatury stávajícího potrubí. Dále bylo součástí díla elektrické napojení
čerpadel, uvedení díla do provozu, zkoušky, revize, vypracování realizační
dokumentace a průvodně technické dokumentace.
více
Elektrárna Dalešice_„GO čerpadel studny savek“456 994,- Kč2016Společnost AQUA-STYL spol. s r. o., na základě smluvního vztahu realizovala
pro společnost PUMPA, a. s. akci „GO čerpadel studny savek“. Předmětem díla
byla montáž 2 ks kompletních čerpacích soustrojí KSB typ KSB „Deep Well Turbine,
B20B/2, Q = 1 152 m3/h, H = 38 m, n = 1450 ot./min., Účinnost = 72,2 %. Dále bylo
součástí díla oprava systému povrchové ochrany na stávajících nedemontovatelných
částech – základové rámy čerpadel, těsnění mezistropu, kotvící traverza v jímce,
dodávka výtlačného potrubí, montáž ložiskového stojanu, montáž základového
stojanu s elektromotorem a jeho elektrické zapojení, uvedení čerpadla do provozu
včetně provedení funkčních zkoušek a měření, předání kompletního díla Objednateli.
více

Zavedli jsme a používáme

Systém managementu jakosti
ČSN EN ISO 9001:2016
Systém environmentálního
managementu
ČSN EN ISO 14001:2016
Systém managementu
bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci
OHSAS 18001:2008
Systém managementu
bezpečnosti informací
ČSN ISO/IEC 27001/27002

AQUA-STYL spol. s r. o.      U Cihelny 438/6, 796 07 Držovice, Česká republika      telefon: +420 587 070 650      e-mail: aqua-styl@aqua-styl.cz

webdesign by virtualis.cz