Popis činnosti

Činnost společnosti se soustřeďuje do několika oblastí:

 

Oblast energetiky

Na elektrárnách, teplárnách, výměníkových stanicích dodáváme:

 • napájecí čerpadla
 • oběhová čerpadla
 • kondenzátní čerpadla a chladící okruhy
 • Požární čerpadla

 

Jedná se o soustrojí, včetně uvedení do provozu. Nedílnou součástí dodávky je i odborná pomoc a zaškolení obsluhy. Mezi  nejvýznamnější zákazníky v této oblasti patří: ČEZ a.s., Dalkia a.s., Ško-Energo a.s., Plzeňská teplárenská a.s., aj.

 

Oblast vodního hospodářství

Nabízíme výstavbu a montáže technologických částí pro:

 • ČOV (čistírny odpadních vod)
 • ČS (čerpací stanice)
 • ÚV (úpravny vod)
 • VDJ (vodojemy)
 • Ochrana výtlačných řádů
 • Hygienické zabezpečení vody
 • Modernizace a rekonstrukce stávajících provozů
 • Kalová koncovka

V rámci výše uvedených dodávek zajišťujeme:

 • návrh technologie čištění odpadních vod a přizpůsobení návrhu možnostem a požadavkům investora
 • projektovou dokumentaci
 • spolehlivou a kvalitní montáže zvolené technologie a uvedení do provozu
 • zaškolení obsluhy
 • záruční a pozáruční servis, aj. služby dle požadavků investora

V této oblasti nabízíme vlastní čistírnu odpadních vod (jsme držitelem „Osvědčení o průmyslovém vzoru“), ale materiálově zajišťujeme a montážně se podílíme i na jiných typech ČOV, dle projektového řešení, popř. dle požadavku investora. Převážnou část technologického zařízení pro ČOV vyrábíme z materiálu ocel tř. 17. Samozřejmostí je naše účast při zkušebním provozu se záruční dobou v rozmezí 24–60 měsíců. Pro investora zajišťujeme práce v celém rozsahu dodávky, od projektu až po zkušební provoz.

 

Oblast servisu a oprav čerpadel

 • čerpadla a vývěvy
 • diesel agregáty
 • stanice požární vody

Zajišťujeme opravu čerpadel zejména napájecích, kondenzátních a kalových.

Naše zkušenost v této oblasti byla oceněna tuzemskou firmou ISH Olomouc, i zahraničními výrobci čerpadel, firmou KSB (Německo), SLOVPUMP (Slovensko) a STERLING FLUID SYSTEMS (Německo), od kterých jsme po složení zkoušek odbornosti získali certifikáty, opravňující k provádění záručních a pozáručních oprav. Ve většině případů provádíme tyto opravy do 48 hodin.

Naším smluvním partnerem je firma KSB. Tato partnerská smlouva nám umožňuje dodávat zákazníkům náhradní díly za cenu výrobce, navíc při vlastní realizaci opravy i s podstatně delší zárukou na dodané náhradní díly. Pro firmu KSB také zajišťujeme externí montáž jejich zakázek v tuzemsku i zahraničí.

 

Oblast strojní výroby / zámečnické prvky

Pro značné množství zákazníků zpracováváme jejich požadavky a následně vyrábíme ve vlastních prostorách různé typy výrobků:

 • výrobky pro energetiku (napájecí nádrž, ...)
 • výrobky pro vodní hospodářství (vychlazovací, dosazovací nádrž, úpravna vody, AT stanice, ...)
 • ocelové konstrukce (potrubní most, lávka, žebřík, paleta, ...)
 • ostatní (beztlaková nádrž, míchací nádrže, ...)

 

Oblast investičních celků

Nabízíme a zajišťujeme výstavbu:

 • technologických budov
 • inženýrských sítí
 • pásových a pneumatických dopravníků

Výstavba technologických budov zahrnuje také montáže potrubních rozvodů, včetně armatur i měřícího zařízení, zvedacích zařízení a dalších nosných i pomocných ocelových konstrukcí.


Zavedli jsme a používáme

Systém managementu jakosti
ČSN EN ISO 9001:2016
Systém environmentálního
managementu
ČSN EN ISO 14001:2016
Systém managementu
bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci
OHSAS 18001:2008
Systém managementu
bezpečnosti informací
ČSN ISO/IEC 27001/27002

AQUA-STYL spol. s r. o.      U Cihelny 438/6, 796 07 Držovice, Česká republika      telefon: +420 587 070 650      e-mail: aqua-styl@aqua-styl.cz

webdesign by virtualis.cz