Kalová koncovka

Jako dodavatel technologií pro ČOV nabízíme ve svém výrobním programu kompletní linky pro odvodnění kalů.
Za tímo účelem využíváme a doporučujeme strojní zařízení: sítopásové zahušťovače a sítopásové lisy.

Možnosti využití strojního zařízení:

 • Předčištění kalů před vstupem na ČOV zejména v čistírnách u velkovýkrmen zvířat
 • Odvodnění kalů z rotátorů z předčištění vod před vstupem na ČOV
 • Zahuštění kalů před jejich stabilizací
 • Odvodnění stabilizovaných a zahuštěných kalů
 • Odvodnění stabilizovaných a nezahuštěných kalů
 • Odvodnění nestabilizovaných nezahuštěných kalů
 • Odvodnění kalů z bioplynových stanic

 

Typy strojního zařízení:

Plošný zahušťovač výrobní řady PLOZA a PLALIS PLOZA

Účelem těchto sítopásových zahušťovačů je gravitační odvodnění kalu ze vstupní sušiny 0,3-3 % na výstupní sušinu 5-8% před jeho dalším zpracováním ve vyhnívacích nádržích, kalojemech atd. Tato zařízení jsou dodávána o šířkách pásů od 600 mm do 2 000 mm a jsou schopna zahustit kal v objemech od 3 do 25 m3/h. PLALIS PLOZA jsou plošné zahušťovače nové generace celonerezového provedení se samonosnou a plně zakrytou konstrukcí.

Dvoupásové sítopásové lisy výrobní řady DP a PLALIS PLDP

Sítopásové lisy jsou používány na odvodnění různých druhů kalů. Zpracovávají vstupní kal o sušině v rozsahu cca 2-5%, výstupní sušina je závislá na druhu zpracovávaného kalu a použitého flokulantu a pohybuje se v rozmezí 20-30%. Sítopásové lisy jsou dodávány se šířkou pásů od 600 mm do 2 000 mm a zpracovávají kal v objemech od 1,5 do 20 m3/h. Sítopásový lis řady DP je klasické rámové konstrukce. Sítopásový lis řady PLALIS PLDP je pásový lis nové generace, který je dodáván v celonerezovém provedení. Jeho konstrukce je plně zakrytá se suchým provozem, což přispívá ke zlepšení pracovního prostředí.

Třípásové sítopásové lisy výrobní řady DP3P a PLALIS PLDP3

Třípásové sítopásové lisy jsou využívány k odvodnění různých druhů kalů. Zpracovávají vstupní kal o sušině od 0,3% a výstupní sušina se pohybuje v rozmezí od 20 do 30%. Využití těchto sítopásových lisů je např. při zpracování kalů nezahuštěných přímo z aktivace, případně kalů s proměnnou sušinou na vstupu. Lze je použít i v situacích, kdy je vynechána tzv. homogenizační nádrž kalu před vstupem na dvoupásový sítopásový lis. Sítopásové lisy jsou dodávány se šířkou pásů od 600 mm do 2 000 mm a zpracovávají kal v objemech od 1,5 do 25 m3/h. Sítopásový lis řady DP3P je klasické rámové konstrukce. Sítopásový lis řady PLALIS PLDP je pásový lis nové generace, který je dodáván v celonerezovém provedení. Jeho konstrukce je plně zakrytá se suchým provozem, což přispívá ke zlepšení pracovního prostředí.

 

Předmětem našich dodávek jsou nejen tato zařízení, ale i kompletní řešení linky včetně:

 • Pásový zahušťovač, sítopásový lis i s automatikou pro nastavení a napínání pásu
 • Elektrický rozvaděč včetně logiky a silového řešení pro pohony (frekvenční měniče) i s plnou automatikou dle dohody se zadavatelem
 • Chemické hospodářství pro přípravu flokulantu (z prášku nebo tekutý) s dávkovacím čerpadlem i s plnou automatikou
 • Podávací čerpadlo na kalolis
 • Čerpadlo oplachové vody
 • Pásový dopravník na dopravu vylisovaného kalu
 • Obslužné plošiny
 • Potrubní rozvody médií a elektrorozvody
 • Montáž technologické linky
 • Technická dokumentace
 • Elektrorevize
 • Uvedení do provozu
 • Zaškolení obsluhy

 Ceník odvodnění kalu - mobilní linka CENED 1500, platný pro rok 2013

Varianta 1 Kompletní práce spojené s odvodněním kalu včetně obsluhy,
použité chemie a vstupních medií
150 Kč/m3 vstupního kalu
Varianta 2 Kompletní práce spojené s odvodněním kalu včetně obsluhy
bez použité chemie a bez vstupních medií
100 Kč/m3 vstupního kalu
Varianta 3 Cena za použití zařízení bez obsluhy, chemie a vstupních medií 50 Kč/m3 vstupního kalu


Doprava:

 • Pro lisováví 700m3 a více kalu a do vzdálenosti 200km je doprava na místo a odvoz zdarma
 • Pro ostatní případy je cena dopravy na místo a odvoz účtována sazbou 30Kč/km+ místní sazba za jeřábnické práce


Pro variantu 3 doporučujeme objednat : Zaškolení obsluhy, technická pomoc při instalaci, náběh linky: 28 800,-Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH

 


Zavedli jsme a používáme

Systém managementu jakosti
ČSN EN ISO 9001:2016
Systém environmentálního
managementu
ČSN EN ISO 14001:2016
Systém managementu
bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci
OHSAS 18001:2008
Systém managementu
bezpečnosti informací
ČSN ISO/IEC 27001/27002

AQUA-STYL spol. s r. o.      U Cihelny 438/6, 796 07 Držovice, Česká republika      telefon: +420 587 070 650      e-mail: aqua-styl@aqua-styl.cz

webdesign by virtualis.cz