Čerpací stanice

Technologie čerpací stanice navrhujeme individuálně podle parametrů, vlastností čerpané kapaliny a dalších požadavků.

Splaškové čerpací stanice se využívají na kanalizačních sítích k překonání výškových rozdílů při dopravě odpadní vody, mimo jiné také umožňují rovnoměrný nátok odpadní vody na ČOV.

Dešťové čerpací stanice jsou součástí větších ČOV a čistíren se smíšenou kanalizací, kde hrozí přetížení ČOV z důvodu vysokých průtoků.

 

Vybavení jednoduché čerpací stanice:

Základem čerpací stanice je kruhová betonová nádrž, ve které jsou umístěna dvě ponorná kalová čerpadla s vysokou průchodností, z nichž jedno může být doplněno plynulou regulací otáček. Zapínání je stupňovité podle hladin měřených pomocí plováků, průběžně ultrazvukovým nebo tlakovým snímačem hladiny s volitelnými mezemi spínacích hladin. Havarijní hladina má být navržena tak, aby zajišťovala určitou časovou rezervu pro případ výpadku čerpání.




Zavedli jsme a používáme

Systém managementu jakosti
ČSN EN ISO 9001:2016
Systém environmentálního
managementu
ČSN EN ISO 14001:2016
Systém managementu
bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci
OHSAS 18001:2008
Systém managementu
bezpečnosti informací
ČSN ISO/IEC 27001/27002

AQUA-STYL spol. s r. o.      U Cihelny 438/6, 796 07 Držovice, Česká republika      telefon: +420 587 070 650      e-mail: aqua-styl@aqua-styl.cz

webdesign by virtualis.cz