Vodní hospodářství

Nabízíme výstavbu a montáže technologických částí pro:

 • ČOV (čistírny odpadních vod)
 • ČS (čerpací stanice)
 • ÚV (úpravny vod)
 • VDJ (vodojemy)
 • Ochrana výtlačných řádů
 • Hygienické zabezpečení vody
 • Modernizace a rekonstrukce stávajících provozů
 • Kalová koncovka

V rámci výše uvedených dodávek zajišťujeme:

 • návrh technologie čištění odpadních vod a přizpůsobení návrhu možnostem a požadavkům investora
 • projektovou dokumentaci
 • spolehlivou a kvalitní montáže zvolené technologie a uvedení do provozu
 • zaškolení obsluhy
 • záruční a pozáruční servis
 • aj. služby dle požadavků investora

V této oblasti nabízíme vlastní čistírnu odpadních vod (jsme držitelem „Osvědčení o průmyslovém vzoru“), ale materiálově zajišťujeme a montážně se podílíme i na jiných typech ČOV, dle projektového řešení, popř. dle požadavku investora. Převážnou část technologického zařízení pro ČOV vyrábíme z materiálu ocel tř. 17. Samozřejmostí je naše účast při zkušebním provozu se záruční dobou v rozmezí 24–60 měsíců.

Dodávka a montáž technologie pro čerpací stanice dešťových, splaškových a říčních vod jsou pro firmu nejčastější zakázkou. Rovněž zde nabízíme a často i pro investora zajišťujeme práce v celém rozsahu dodávky, od projektu až po zkušební provoz, u kterého provádíme dozorovou činnost.


Zavedli jsme a používáme

Systém managementu jakosti
ČSN EN ISO 9001:2016
Systém environmentálního
managementu
ČSN EN ISO 14001:2016
Systém managementu
bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci
OHSAS 18001:2008
Systém managementu
bezpečnosti informací
ČSN ISO/IEC 27001/27002

AQUA-STYL spol. s r. o.      U Cihelny 438/6, 796 07 Držovice, Česká republika      telefon: +420 587 070 650      e-mail: aqua-styl@aqua-styl.cz

webdesign by virtualis.cz