Inženýrské sítě

Nabízíme a na základě našeho technického vybavení jsme schopni realizovat výstavbu inženýrských sítí. Jedná se zejména o tažení hlavních řadů a vedení vody, plynu, elektřiny a kanalizace. Výstavbu těchto sítí realizujeme na základě projektové dokumentace zajištěné objednatelem, nebo sami zajistíme vyhotovení projektu, včetně vyřízení stavebního povolení.

S touto činností souvisí i výstavba přípojek inženýrských sítí na stávající i nově budované řady a vedení, včetně výstavby šachet a protlaků pod komunikacemi. Jedná se o: vodovodní přípojky, kanalizační přípojky, plynové přípojky, přípojky elektrického vedení.


Zavedli jsme a používáme

Systém managementu jakosti
ČSN EN ISO 9001:2016
Systém environmentálního
managementu
ČSN EN ISO 14001:2016
Systém managementu
bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci
OHSAS 18001:2008
Systém managementu
bezpečnosti informací
ČSN ISO/IEC 27001/27002

AQUA-STYL spol. s r. o.      U Cihelny 438/6, 796 07 Držovice, Česká republika      telefon: +420 587 070 650      e-mail: aqua-styl@aqua-styl.cz

webdesign by virtualis.cz