Napájecí čerpadla

Napájecí čerpadla jsou obvykle vysokotlaková čerpadla vhodného systému, dopravující napájecí vodu do parního generátoru. Pro větší průtoky je napájecí čerpadlo konstruováno jako odstředivé, článkové nebo zapouzdřené (barelové), s výstupním tlakem odpovídajícím tlaku v parním generátoru. Konstrukce, materiál i provedení napájecího čerpadla musí splňovat požadavky potřebné životnosti a spolehlivosti provozu s horkou, chemicky upravenou napájecí vodou.
Zavedli jsme a používáme

Systém managementu jakosti
ČSN EN ISO 9001:2016
Systém environmentálního
managementu
ČSN EN ISO 14001:2016
Systém managementu
bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci
OHSAS 18001:2008
Systém managementu
bezpečnosti informací
ČSN ISO/IEC 27001/27002

AQUA-STYL spol. s r. o.      U Cihelny 438/6, 796 07 Držovice, Česká republika      telefon: +420 587 070 650      e-mail: aqua-styl@aqua-styl.cz

webdesign by virtualis.cz