Energetika

Na elektrárnách, teplárnách, výměníkových stanicích dodáváme:

  • napájecí čerpadla
  • oběhová čerpadla
  • kondenzátní čerpadla a chladící okruhy

Jedná se o soutrojí včetně uvedení do provozu.

Nedílnou součástí dodávky je i odborná pomoc a zaškolení obsluhy.

Mezi nejvýznamnější zákazníky v této oblasti patří: ČEZ a.s., Dalkia a.s., Ško-Energo a.s., Plzeňská teplárenská a.s., aj.


Zavedli jsme a používáme

Systém managementu jakosti
ČSN EN ISO 9001:2016
Systém environmentálního
managementu
ČSN EN ISO 14001:2016
Systém managementu
bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci
OHSAS 18001:2008
Systém managementu
bezpečnosti informací
ČSN ISO/IEC 27001/27002

AQUA-STYL spol. s r. o.      U Cihelny 438/6, 796 07 Držovice, Česká republika      telefon: +420 587 070 650      e-mail: aqua-styl@aqua-styl.cz

webdesign by virtualis.cz