Detail reference

ČOV Mrsklesy_ „ČOV Mrsklesy – doplnění kalové koncovky“

Hodnota: 1 655 112,- Kč
Rok: 2016

Provedené práce:
Společnost AQUA-STYL spol. s r. o., na základě smluvního vztahu realizovala
pro Obec Mrsklesy akci „ČOV Mrsklesy – doplnění kalové koncovky“. Předmětem
díla byla dodávka a montáž kalové koncovky (doplnění) včetně elektročásti v
tomto rozsahu:
- ČOV – dodávka + montáž strojně technologické části (plnící čerpadlo dehydrátoru
včetně příslušenství, dávkovací čerpadlo filtrátu, frekvenční měnič pro objemové
čerpadlo, strojní odvodnění kalu, výklopná část výsypky, akumulační a vyrovnávací
čerpadla, potrubí užitkové vody k dehydrátoru, demontáž stávajícího zařízení)
- Elektro – dodávka + montáž kontinuálního měření hladiny v kalojemu, limitního
měření hladiny v nádrži filtrátu, indukčního průtokoměru, doplnění provozního
silnoproudu včetně napojení technologického zařízení a doplnění výzbroje rozvaděčů
MaR a ASŘTP, doplnění softwaru a vizualizace do PLC
- Stavební část – zateplení přístřešku včetně doplnění ocelových konstrukcí,
vrata ocelová zateplená, ocelové schodiště, prodloužení podesty, úprava a
doplnění oplocení včetně nových sloupků, vstupní brány, pletiva a betonáže,
úprava nerezového zábradlí, vzduchotechnika a stavební elektroinstalace.
Doplnění kalové koncovky – šnekový dopravník v nerezovém provedení

« zpět

Detail reference


Zavedli jsme a používáme

Systém managementu jakosti
ČSN EN ISO 9001:2016
Systém environmentálního
managementu
ČSN EN ISO 14001:2016
Systém managementu
bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci
OHSAS 18001:2008
Systém managementu
bezpečnosti informací
ČSN ISO/IEC 27001/27002

AQUA-STYL spol. s r. o.      U Cihelny 438/6, 796 07 Držovice, Česká republika      telefon: +420 587 070 650      e-mail: aqua-styl@aqua-styl.cz

webdesign by virtualis.cz