Detail reference

ČOV Velký Týnec_“ČOV Velký Týnec – kalová koncovka“

Hodnota: 1 186 417,- Kč
Rok: 2014

Provedené práce:
Společnost AQUA-STYL spol. s r. o., na základě smluvního vztahu realizovala
pro společnost FORTEX –AGS, a.s. akci „ČOV Velký Týnec – kalová koncovka“.
Předmětem díla byla výroba, dodávka a montáž kalové koncovky. Předmět díla
zahrnoval tyto činnosti:
- Výrobu, dodávku a montáž pásového listu typ RLV 800, chemické hospodářství,
elektrorozvaděče RR SM 800, vřetenové čerpadlo kalu, vřetenové čerpadlo flokulantu,
ochranu proti chodu na sucho – NETZSCH, ochrana šnekových čerpadel proti přetlaku,
pásový dopravník, kabeláž – standard linky odvodnění kalu + indukční průtokoměr,
potrubní rozvody linky odvodnění kalu.
- Uvedení kalové koncovky do provozu
- Zkušební provoz
- Zaškolení

« zpět

Detail reference


Zavedli jsme a používáme

Systém managementu jakosti
ČSN EN ISO 9001:2016
Systém environmentálního
managementu
ČSN EN ISO 14001:2016
Systém managementu
bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci
OHSAS 18001:2008
Systém managementu
bezpečnosti informací
ČSN ISO/IEC 27001/27002

AQUA-STYL spol. s r. o.      U Cihelny 438/6, 796 07 Držovice, Česká republika      telefon: +420 587 070 650      e-mail: aqua-styl@aqua-styl.cz

webdesign by virtualis.cz