Detail reference

ČOV Bělkovice_“Rekonstrukce kalové koncovky“

Hodnota: 1 994 500,- Kč
Rok: 2014

Provedené práce:
Společnost AQUA-STYL spol. s r. o., na základě smluvního vztahu realizovala
pro Obec Bělkovice - Lašťany akci „Rekonstrukce kalové koncovky“. Předmětem díla
byla dodávka a montáž kalové koncovky v tomto rozsahu:
Kalová koncovka – stavební práce, demontáže stávajícího zařízení, montáže
strojních zařízení – trubkový flokulátor, průtokoměr, stanice přípravy flokulantu,
dávkovací čerpadlo flokulantu, čerpadlo oplachové vody, pásové dopravníky, tepelně
izolovaný kontejner, atypická nerezová násypka, nádrž síranu železitého – dvoupláštový
stojatý zásobník pro venkovní umístění včetně montáže a dopravy, příslušenství k
monitorování průsaku kapaliny v zásobníku, dávkovací čerpadlo na plášti zásobníku
včetně příslušenství, elektrorozvaděč
Čerpací stanice – dodávka a montáž čerpací jímky včetně příslušenství
Zajištění a provedení všech předepsaných zkoušek
Dokumentace skutečného provedení díla, zaškolení obsluhy, provozní řád

« zpět

Detail reference


Zavedli jsme a používáme

Systém managementu jakosti
ČSN EN ISO 9001:2016
Systém environmentálního
managementu
ČSN EN ISO 14001:2016
Systém managementu
bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci
OHSAS 18001:2008
Systém managementu
bezpečnosti informací
ČSN ISO/IEC 27001/27002

AQUA-STYL spol. s r. o.      U Cihelny 438/6, 796 07 Držovice, Česká republika      telefon: +420 587 070 650      e-mail: aqua-styl@aqua-styl.cz

webdesign by virtualis.cz