Detail reference

Nechranice_“PVN, přelivné objekty – výměna klapek a revize montážních vložek“

Hodnota: 8 500 000,- Kč
Rok: 2017-doposud

Provedené práce:
Společnost AQUA-STYL spol. s r. o., na základě smluvního vztahu realizuje
pro společnost PUMPA, a.s. akci „PVN, přelivné objekty – výměna klapek
a revize montážních vložek“. Předmět díla řeší opravu ve stávajících přelivných
objektech průmyslového vodovodu Nechranice, a to technologickou výměnu
uzavíracích klapek a montážních vložek umístěných uvnitř armaturních komor
a dále nový nátěr potrubí v celém rozsahu uvnitř komor. V rámci výměny klapek
bude provedena také výměna revizních poklopů a odvzdušňovacích a zavzdušňovacích
ventilů, včetně nátěrů a výměny těsnících prvků. Celkem bude vyměněno:
12 ks klapek DN1200 s elektropohonem
2 ks klapek DN800 s elektropohonem
8 ks montážních vložek DN1200
3 ks víka revizního vlezu DN600
6 ks odvzdušňovacích a zavzdušňovacích ventilů DN150
Součástí revize a oprav bude dodání nového spojovacího materiálu v provedení
pozink, nových těsnících prvků a provedení nových podpěrných ocelobetonových
bloků pod nové klapky.
« zpět

Detail reference


Zavedli jsme a používáme

Systém managementu jakosti
ČSN EN ISO 9001:2016
Systém environmentálního
managementu
ČSN EN ISO 14001:2016
Systém managementu
bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci
OHSAS 18001:2008
Systém managementu
bezpečnosti informací
ČSN ISO/IEC 27001/27002

AQUA-STYL spol. s r. o.      U Cihelny 438/6, 796 07 Držovice, Česká republika      telefon: +420 587 070 650      e-mail: aqua-styl@aqua-styl.cz

webdesign by virtualis.cz