Detail reference

Elektrárna Mělník_„Optimalizace provozu ČS EMĚ“

Hodnota: 60 796 496,- Kč
Rok: 2018

Provedené práce:
Společnost AQUA-STYL spol. s r. o., na základě smluvního vztahu realizovala pro společnost
ČEZ, a.s. akci „Optimalizace provozu ČS EMĚ“. Předmětem díla byla demontáž stávajících
čerpadel č. 3 a 4 pro možnost dalšího využití, dodávka a montáž 2 ks čerpadel Sigma,
typ 1000-KIDV-1030-210-LU-F, Q=2778 l/s, H=21,4 m, Eta=86 % včetně pohonů na uvolněné
místo po čerpadlech č. 3 a 4. Výkon dodaných čerpadel je regulovatelný pomocí
frekvenčních měničů dle hodnoty tlaku před kondenzátory TG. Na výstupu z
kondenzátorů kondenzačně odběrových TG jsou instalovány regulační armatury.
Dále byla součástí díla dodávka a montáž nového potrubí výtlaku čerpadel, nových
zpětných klapek a uzavíracích armatur na výtlaku a na sání čerpadel, včetně uložení
potrubí a armatur. Napojení na stávající zařízení Zadavatele, provedení
souvisejících demontážních a montážních činností v oblasti strojní, stavební,
elektro a MaR pro úspěšné uvedení předmětu do provozu, úspěšné provedení
komplexního vyzkoušení, zkušebního provozu včetně garančních měření a dosažení
požadovaných garantovaných parametrů, Vypracování hydraulického modelu rozvodu
chladící vody, statický a dynamický výpočet hydraulických poměrů v síti pro
požadované provozní režimy a stanovení výkonových parametrů pro nová čerpadla
a regulační armatury.
« zpět

Detail reference


Zavedli jsme a používáme

Systém managementu jakosti
ČSN EN ISO 9001:2016
Systém environmentálního
managementu
ČSN EN ISO 14001:2016
Systém managementu
bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci
OHSAS 18001:2008
Systém managementu
bezpečnosti informací
ČSN ISO/IEC 27001/27002

AQUA-STYL spol. s r. o.      U Cihelny 438/6, 796 07 Držovice, Česká republika      telefon: +420 587 070 650      e-mail: aqua-styl@aqua-styl.cz

webdesign by virtualis.cz