Detail reference

Elektrárna Mělník_„Modifikace systému chlazení kompresorové stanice pro SOP“

Hodnota: 7 617 908,- Kč
Rok: 2016

Provedené práce:
Společnost AQUA-STYL spol. s r. o., na základě smluvního vztahu realizovala pro
společnost ČEZ, a.s. akci „Modifikace systému chlazení kompresorové stanice
pro SOP“. Předmětem díla bylo využití surové labské vody pro chlazení kompresorové
stanice SOP (suchý odběr popílku). Projekt řešil vybudování potrubního spojení
dvou nových zvyšovacích čerpadel s objektem kompresorové stanice, kde přiváděné
médium slouží ke chlazení stávajícího strojního vybavení. Kompresorová stanice
byla vybavena dvěma novými deskovými výměníky, které nahradily výměníky stávající.
Nové výměníky jsou schopny pracovat jak se stávajícím médiem (čiřená voda) tak s
mediem novým (surová voda). Dílo dále řešilo dodávku a montáž nového potrubního
vedení v celkové délce cca 280metrů, potrubí je tvořeno z trub HDPE PE100 d250x22 mm
SDR11 (PN16) svařovaných na tupo. Část stávajícího potrubí HDPE d225mm (čiřené vody)
bylo použito pro vedení stávajícího i nového média do kompresorové stanice. Dále
bylo součástí díla provedení elektroinstalace, část MaR a napojení na systém
kontroly a řízení, včetně přenosu technologických dat na SQL.
« zpět

Detail reference


Zavedli jsme a používáme

Systém managementu jakosti
ČSN EN ISO 9001:2016
Systém environmentálního
managementu
ČSN EN ISO 14001:2016
Systém managementu
bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci
OHSAS 18001:2008
Systém managementu
bezpečnosti informací
ČSN ISO/IEC 27001/27002

AQUA-STYL spol. s r. o.      U Cihelny 438/6, 796 07 Držovice, Česká republika      telefon: +420 587 070 650      e-mail: aqua-styl@aqua-styl.cz

webdesign by virtualis.cz