Detail reference

ČS Velehrad_„Oprava čerpací stanice odpadních vod ČS2“

Hodnota: 538 883,- Kč
Rok: 2013

Provedené práce:
Společnost AQUA-STYL spol. s r. o., na základě smluvního vztahu realizovala
pro společnost PONTINAGAS, s. r. o. akci „Oprava čerpací stanice odpadních
vod ČS2“. Předmět díla zahrnoval kompletní výměnu technologie – trubní část,
armatury, čerpadla, plováky. Původně instalovaná čerpadla 50 GFSU 102 pro
čerpání bezdeštných splaškových vod byly nahrazeny novými. Trubní propojení
čerpadel do potrubí výtlaku FG DN300 bylo provedeno z nerezové oceli proti
agresivním splaškovým vodám. Stávající potrubí měrného válce bylo demontováno
včetně ukotvení do zdi a nahrazeno novým zařízením. Součástí díla byla také
část elektro a ASŘ. Byla předložena dokumentace skutečného provedení a dílo
bylo uvedeno do provozu, včetně zaškolení obsluhy.
« zpět

Detail reference


Zavedli jsme a používáme

Systém managementu jakosti
ČSN EN ISO 9001:2016
Systém environmentálního
managementu
ČSN EN ISO 14001:2016
Systém managementu
bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci
OHSAS 18001:2008
Systém managementu
bezpečnosti informací
ČSN ISO/IEC 27001/27002

AQUA-STYL spol. s r. o.      U Cihelny 438/6, 796 07 Držovice, Česká republika      telefon: +420 587 070 650      e-mail: aqua-styl@aqua-styl.cz

webdesign by virtualis.cz