Detail reference

ČOV Rakvice_"ČOV Rakvice"

Hodnota: 1 966 250,- Kč
Rok: 2015

Provedené práce:
Společnost AQUA-STYL spol. s r. o., na základě smluvního vztahu realizovala
pro společnost ARKO TECHNOLOGY, a. s. akci „ČOV Rakvice“. Předmětem díla byla dodávka,
montáž, zprovoznění a zaškolení obsluhy na biologické ČOV Rakvice v tomto rozsahu:
- Jednalo se o technologické zařízení dosazovací nádrže včetně vystrojení, ukotvení
a propojů se středovým objektem, mostní konstrukce s pochůznou lávkou,
dodavatelská dokumentace
- Účelem díla bylo přečerpávání gravitačně zahuštěného kalu mezi kalovými náržemi,
jednalo se o atypický výrobek v rozsahu – vertikální kruhová dosazovací nádrž,
válcový tvar přecházející do tvaru rotačního komolého kužele s protisměrným kuželem
ve dně nádrže, konstrukce z odtokových sklopných trubek vyčištěné vody čerpací
nádrže pro čerpadla vratného a přebytečného kalu zavěšené na mostní konstrukci,
uklidňovacího dálce, středového objektu, nátokového a odtokového potrubí a systému
sběru sedimentujícího kalu v mezikruží a odtahu plovoucích nečistot. Na hřídeli
rotují dvě trubky kalového potrubí pro sběr vratného kalu, obě jsou vybaveny
návarky pro napojení na odvzdušňovací zařízení. Celá konstrukce je šroubovaná
bez svárů, s těsněním všech spojů
- Součástí díla je obslužná mostní konstrukce trojramenná přes biologickou linku
včetně přístupového schodiště. Obslužná lávka je vybavena zábradlím a přípravou
pro osazení pohonu kalového potrubí. Ve středu lávky je zavěšen středový objekt
dosazovací nádrže a kalová jímka pro čerpadla vratného a přebytečného kalu. Lávka
je vybavena odnímatelnými pochůznými rošty.
- Dodavatelská dokumentace

« zpět

Detail reference


Zavedli jsme a používáme

Systém managementu jakosti
ČSN EN ISO 9001:2016
Systém environmentálního
managementu
ČSN EN ISO 14001:2016
Systém managementu
bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci
OHSAS 18001:2008
Systém managementu
bezpečnosti informací
ČSN ISO/IEC 27001/27002

AQUA-STYL spol. s r. o.      U Cihelny 438/6, 796 07 Držovice, Česká republika      telefon: +420 587 070 650      e-mail: aqua-styl@aqua-styl.cz

webdesign by virtualis.cz