Detail reference

Elektrárna Třebovice_ „Rekonstrukce tří čerpadel surové vody v ČSSV“

Hodnota: 7 994 880,- Kč
Rok: 2011

Provedené práce:
Společnost AQUA-STYL spol. s r. o., na základě smluvního vztahu realizovala pro
společnost Dalkia Česká republika, a. s. akci „Rekonstrukce tří čerpadel surové
vody v ČSSV“. Předmětem díla byla dodávka a montáž 3 ks čerpadel KSB typ BEV-1486/3,
Q=368,5 t/h, H=45,9m, Eta=74 %, 1485 ot/min s elektromotorem Siemens typ 1LG6280 s
jmenovitým výkonem 75 kW a FM Siemens typ 6SE6430 MICROMASTER 430 s výkonem 75 kW.
Součástí předmětu díla byla také dodávka a instalace 6 ks uzavíracích armatur se
servopohonem DN300/PN10 a 6 ks zpětných armatur DN300/PN16. Čerpadla byla umístěna
v jednotlivých stávajících sacích jímkách po demontovaných čerpadlech surové vody.
Napojení výtlaku každého čerpadla bylo na stávající výtlačná potrubí levé a pravé větvě.
Nová čerpadla byla navržena tak, aby byla provozována v plně automatickém režimu.
Nová čerpadla byla v provedení jako záskoková a přískoková. Nová čerpadla byla
navržena tak, aby byl možný jejich provoz v paralelním zapojení. Dále byla
součástí díla dodávka a montáž části elektro a MaR.

« zpět

Detail reference


Zavedli jsme a používáme

Systém managementu jakosti
ČSN EN ISO 9001:2016
Systém environmentálního
managementu
ČSN EN ISO 14001:2016
Systém managementu
bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci
OHSAS 18001:2008
Systém managementu
bezpečnosti informací
ČSN ISO/IEC 27001/27002

AQUA-STYL spol. s r. o.      U Cihelny 438/6, 796 07 Držovice, Česká republika      telefon: +420 587 070 650      e-mail: aqua-styl@aqua-styl.cz

webdesign by virtualis.cz