Detail reference

Dodávka nového napájecího čerpadla Plzeňská teplárenská, a. s.

Hodnota: 11 400 000,- Kč
Rok: 2011

Provedené práce:
Společnost AQUA-STYL spol. s r. o., na základě smluvního vztahu realizovala
pro společnost Plzeňská teplárenská a.s. akci „Dodávka nového napájecího čerpadla“.
Předmětem díla byla dodávka a montáž nového napájecího čerpadla s frekvenčně
řízeným pohonem, se jmenovitým průtokem 200 t/hod, tlakem ve sběrně výtlaků
17,2 MPa a teplotou napájecí vody 175 °C. Čerpadlo s elektromotorem bylo umístěno
ve strojovně na podlaží ±0,00 m na místě demontovaného čerpadla na upraveném základě.
Byla vyhotovena společná základová deska pro čerpadlo a elektromotor. Dále bylo
předmětem díla vybudování nového sacího potrubí DN200/PN25 vedeného od stávající
uzavírací armatury po sací hrdlo čerpadla a nové výtlačné potrubí DN100-150/PN250
vedeného od výtlačného hrdla čerpadla po stávající uzavírací šoupátko DN150/PN250.
Potrubí minimálního obtoku bylo vybudováno z potrubí DN50/PN250 a vedeno od
ventilu minimálního obtoku po stávající 2. uzavírací armaturu. Potrubí meziodběru
bylo vybudováno z potrubí DN50/PN63 a vedeno od od hrdla čerpadla po dočasnou
uzavírací armaturu. Potrubí odvodu od vyrovnávacího zařízení bylo vybudováno
z potrubí DN25/PN40 – DN65/PN40 a vedeno od hrdla čerpadla po stávající potrubí.
Potrubí chladící vody čerpadla bylo vybudováno z potrubí DN25/PN6 a elektromotoru
DN50/PN6 a bylo připojeno do stávajícího rozvodu chladící vody. Součástí díla byla
také část elektro a MaR.
« zpět

Detail reference


Zavedli jsme a používáme

Systém managementu jakosti
ČSN EN ISO 9001:2016
Systém environmentálního
managementu
ČSN EN ISO 14001:2016
Systém managementu
bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci
OHSAS 18001:2008
Systém managementu
bezpečnosti informací
ČSN ISO/IEC 27001/27002

AQUA-STYL spol. s r. o.      U Cihelny 438/6, 796 07 Držovice, Česká republika      telefon: +420 587 070 650      e-mail: aqua-styl@aqua-styl.cz

webdesign by virtualis.cz