Detail reference

ČS Vidov_„Rekonstrukce technologie odběrného objektu“

Hodnota: 4 415 696,- Kč
Rok: 2010

Provedené práce:
Společnost AQUA-STYL spol. s r. o., na základě smluvního vztahu realizovala
pro společnost Jihočeský vodárenský svaz akci „Rekonstrukce technologie
odběrného objektu“. V rámci strojní části byly osazeny automaticky strojně
stírané sítové česle, nové kalové čerpadlo a vyměněny servopohony uzávěrů
na výtlaku čerpadel. Elektro část stavby zahrnovala úpravu technologické
elektroinstalace, ASŘTP, napájení nových česlí a elektrické napájení
vrtu Vi6. V rámci stavební části byly provedeny stavební úpravy související
se strojně technologickou rekonstrukcí stávající čerpací stanice Vidov.

« zpět

Detail reference


Zavedli jsme a používáme

Systém managementu jakosti
ČSN EN ISO 9001:2016
Systém environmentálního
managementu
ČSN EN ISO 14001:2016
Systém managementu
bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci
OHSAS 18001:2008
Systém managementu
bezpečnosti informací
ČSN ISO/IEC 27001/27002

AQUA-STYL spol. s r. o.      U Cihelny 438/6, 796 07 Držovice, Česká republika      telefon: +420 587 070 650      e-mail: aqua-styl@aqua-styl.cz

webdesign by virtualis.cz