Detail reference

Dobřany_„Rekonstrukce ÚV a VDJ a napojení nového zdroje podzemní vody“

Hodnota: 23 105 552,- Kč
Rok: 2011

Provedené práce:
Společnost AQUA-STYL spol. s r. o., na základě smluvního vztahu realizovala
pro Město Dobřany akci „Rekonstrukce ÚV a VDJ a napojení nového zdroje
podzemní vody“. Předmět díla zahrnoval:
SO – stavební část (úpravna vody, vodojem, propojovací potrubí, čerpací
stanice, přípravné a pomocné práce, vodovodní výtlak, záhlaví vrtu,
přípojka NN, oplocení)
PS – Technologická část strojní, elektro, ASŘ, vystrojení vrtu HV 07
Součástí díla byla dodávka technologie na úpravu pitné vody, která zahrnovala:
- flokulační komoru FK 2400 – výkon 18 m3, lamelový separátor LS 200, zásobník
provzdušněné obsazené vody, sutomatický multivrstvý tlakový filtr se zvýšenou
vrstvou aktivní náplně, automatizovaná stanice pro kontinuální přípravu roztoku
polymerního flokulantu
- příprava, dávkování vápenného mléka do sytiče a čerpaní vápenného mléka (výkon 2500 l/h)
- úprava vody s odstraněním železa a manganu ze surové vody (výkon cca 2000 m3/den)

« zpět

Detail reference


Zavedli jsme a používáme

Systém managementu jakosti
ČSN EN ISO 9001:2016
Systém environmentálního
managementu
ČSN EN ISO 14001:2016
Systém managementu
bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci
OHSAS 18001:2008
Systém managementu
bezpečnosti informací
ČSN ISO/IEC 27001/27002

AQUA-STYL spol. s r. o.      U Cihelny 438/6, 796 07 Držovice, Česká republika      telefon: +420 587 070 650      e-mail: aqua-styl@aqua-styl.cz

webdesign by virtualis.cz