Detail reference

Frymburk_"Výměna ČS 3 - Tábořiště"

Hodnota: 1 124 858,- Kč
Rok: 2009

Provedené práce:
Společnost AQUA-STYL spol. s r. o., na základě smluvního vztahu realizovala
pro Městys Frymburk akci „Výměna ČS 3 - Tábořiště“. Realizace díla představovala
výměnu stávající čerpací stanice za kompaktní monoblok ČS, který byl umístěn do
stávající šachty, demolici a znova vyzdění elektropilířku, kde byl osazen rozvaděč
RM2 s telemetrickou stanicí k nové technologii a úpravu přítoku do ČS.
SO01- Stavební úpravy ČS, PS 01 – technologická část strojní
PS02 – Technologická část elektro
« zpět

Detail reference


Zavedli jsme a používáme

Systém managementu jakosti
ČSN EN ISO 9001:2016
Systém environmentálního
managementu
ČSN EN ISO 14001:2016
Systém managementu
bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci
OHSAS 18001:2008
Systém managementu
bezpečnosti informací
ČSN ISO/IEC 27001/27002

AQUA-STYL spol. s r. o.      U Cihelny 438/6, 796 07 Držovice, Česká republika      telefon: +420 587 070 650      e-mail: aqua-styl@aqua-styl.cz

webdesign by virtualis.cz